Værdigrundlag for TeamGym Aarhus

 
TGA's organisationsdiagram: TGA - Organisationsdiagram
 

Hvad er TeamGym Aarhus?

TeamGym Aarhus (TGA) tilbyder spring-rytme gymnastik på eliteniveau. Holdene deltager i konkurrencer og opvisninger i hele landet. TGA har både drenge- og pigehold i alle rækker (mikro- og minipiger er dog i VIK). Træningen foregår i Springcenter Århus samt i lokale skolers sportsfaciliteter. Optagelse foregår primært i august, men også senere på året kan gymnaster skrive til info@tga.dk og høre om muligheden for en prøvetræning.

Konkurrencegymnastik er fascinerende, og det er klart, at jo ældre og jo bedre gymnasterne er, jo vigtigere bliver det at vinde. Men spring-rytme gymnastik er mere end mesterskaber. Det er også at:

 • glæde og more sig sammen
 • bidrage til et givende socialt fællesskab
 • vokse som menneske
 • udvikle kropsbevidsthed
 • fokusere på en opgave og løse den 

Hvad er spring-rytme gymnastik?

Spring-rytme gymnastik er for hold, og den internationale betegnelse er da også teamgym. Gymnastikken består af en rytmeserie fremført til musik og sammensat af balance, smidighed og akrobatiske momenter. Dertil kommer springserier på trampet og på bane.

 

Hvilke værdier har vi i TGA?

Selv om både trænere, gymnaster og forældre har store ambitioner, er vi i TGA enige om, at vi hellere ser et smil og en medalje af sølv, end tårer og en medalje af guld.

 

Gymnasterne er fundamentet i vores forening.

Vi anerkender gymnasterne for deres passion, talent og flid på forskellige niveauer

Vi skaber et miljø hvor gymnasterne er værdsatte og tilskyndede til at dygtiggøre sig

Vi byder nye gymnaster velkommen

 

Teamwork er nødvendigt for vores succes.

Vi kender vigtigheden af, at kun i fællesskab kan vi nå vores mål

Vi hjælper hinanden, lytter til hinanden og respekterer hinanden

 

Vi har et højt ambitionsniveau.

Vi stræber efter at udvikle gymnasternes færdigheder

Vi stræber efter at have et hold fra hver række i 1. Division/ Winners Final

 

Trænernes uddannelse er nøglen til fortsat succes.

Vi tilstræber at tiltrække trænere med højt niveau

Vi sørger for fortsat uddannelse af såvel unge som erfarne trænere

 

Vi tror på dialog.

Vi kommunikerer mellem gymnast, træner, bestyrelse og forældre

Vi arbejder på konstant at forbedre vores hjemmeside

Vi inviterer til regelmæssige forældremøder

 

Vi fokuserer på sikkerhed for vores gymnaster.

Vi overholder reglerne for træning i Springcenter Århus

Vi instruerer trænerne/gymnasterne i skadesforebyggelse

 

Hvad indebærer det at være på et konkurrencehold?

Et konkurrencehold i spring-rytme gymnastik har ca. 12 gymnaster, hvoraf 1-2 er reserver. I rytmeserien benyttes oftest 10 gymnaster og ved hver af de 6 springrunder benyttes 6 gymnaster. Det betyder, at 1-2 gymnaster kan være reserve i rytmeserien, og at nogle gymnaster eventuelt ikke springer ved konkurrencen. En reserve skal kunne træde til i sidste øjeblik og er derfor en vigtig position. Et hold er afhængig af alle sine gymnaster for at kunne fungere som et hold.

 

I konkurrencer yder alle deres bedste, men nogle magter sværere spring end andre. Konkurrencehold sættes naturligvis, så vinderchancerne er store, men det bedste af holdene i hver række sættes, så vinderchancerne er størst. På øvrige hold prioriteres det, at alle gymnaster deltager med et eller flere spring i konkurrencerne.

 

Gymnasterne udvikler sig forskelligt i løbet af sæsonen, og derfor er det almindeligt, at holdene ændres på nogle få pladser midtvejs i sæsonen. Det er et vilkår i al konkurrencesport, og her adskiller spring-rytme gymnastik sig ikke fra andre sportsgrene. Rokeringer mellem holdene skal altid ske med respekt for de enkelte gymnaster, velvidende at alle gør deres bedste. I TGA foregår det således, at gymnasterne:

 • informeres ved en personlig samtale
 • får forklaret årsagen
 • fortælles, hvad de kan træne videre med
 • får ovenstående også i skriftlig form

Hvad forventer vi af gymnasterne?

Gymnasterne har et ansvar for at bidrage til det gode sociale fællesskab, til den gode træning og til den gode stemning. Hver træning er vigtig for holdet og for den enkelte gymnast. Det betyder, at du som gymnast forventes at:

 • have en positiv indstilling til træning
 • behandle andre gymnaster med respekt uanset deres alder og niveau
 • bevare koncentrationen og begrænse snakken under træning og konkurrence
 • være omklædte og klar, når træningen starter
 • undlade diskussion af trænernes anvisninger og beslutninger under træningen
 • deltage i hver træning og i de planlagte konkurrencer
 • møde til hver træning, også selvom du er skadet og holder pause
 • give besked ved eventuelle afbud
 • hjælpe med at stille redskaber op og på plads
 • rydde op efter dig i hal og omklædningsrum
 • undgå slik, sodavand, alkohol og andre usunde ting før træning og konkurrence

Hvad forventer vi af trænerne?

Samarbejdet mellem trænere, gymnaster og forældre er afgørende for det værdsættende og udviklende miljø, vi ønsker i TGA. Selvom vi har høje ambitioner, må mesterskaber aldrig være vigtigere end respekten for gymnasterne og deres ve og vel.

 

Trænerne er omdrejningspunktet for at fastholde denne balance. Samtidig har trænerne behov for autoritet og respekt for deres person og anvisninger for at træningen fungerer, og holdene lykkes med deres præstation i konkurrencerne.Det betyder, at trænerne:

 • afgør hvilke gymnaster, der er på hvilke hold
 • afgør hvilke gymnaster, der springer hvilke spring

 

Trænerne skal bestræbe sig på at se og anerkende alle gymnaster og deres forskelligheder. I løbet af sæsonen vil trænerne tale med den enkelte gymnast om hans/hendes udvikling, samt sætte både ambitiøse og realistiske mål for den enkelte gymnast og holdet som helhed. Mål, der er baseret i et kendskab til gymnasternes alder og modenhed.

 

Hvad forventer vi af forældrene?

At dit barn går til konkurrencegymnastik har også konsekvenser for dig som forælder. Din hjælp er helt afgørende for at foreningen kan eksistere og fungere på eliteniveau. Jo mere vi hjælper hinanden, jo lettere er det for alle.

 

Det betyder, at du som forælder forventes at:

 • tilbyde kørsel i forbindelse med opvisninger og konkurrencer
 • hjælpe med praktiske gøremål ved træningsweekender og lignende
 • deltage i planlægning og afholdelse af stævner
 • deltage i opgaver som at skaffe indtægter til foreningen

Som forældre har du et særligt ansvar for i ord og handling at støtte gymnaster og trænere. Selv om du som forældre ikke altid er enig i de trufne beslutninger, skal kommunikationen altid være med respekt for de involverede personer. Som forældre har du et ansvar for at vælge passende tid, sted og form for kontakt til trænerne. Det betyder, at henvendelse aldrig sker i tilslutning til konkurrencer, og aldrig under træningen. Det er vigtigt, at drøftelser ikke foregår foran gymnasterne. Føler du, at der er problemer, er det vigtigt at drøfte disse inden, de måtte vokse sig store. Ingen har gavn af uenighed eller uklare forventninger til hinanden.

 

Hvem skal jeg tale med, hvis jeg er i tvivl om noget?

På hjemmesiden finder du e-mailadresser til bestyrelsen og dens underudvalg. Det kan være en god idé, på forhånd at aftale tid og sted, hvis du ønsker en snak med holdkoordinatoren og træneren.

Er du i tvivl om noget, så skriv til info@tga.dk.