Generalforsamling i TGA fredag 24. marts kl. 17.30 til 19 

28-02-2023

Sted: 2. sal i springcentret

Kære forældre, gymnaster og medlemmer.

TGA holder generalforsamling fredag 24. marts kl 17.30 til 19 på 2. sal i springcentret

Kom og støt op om vores arbejde for at skabe en endnu bedre teamgym forening for gymnaster, trænere og medlemmer.
Vi skal høre om de flotte resultater fra året, der er gået, hvor TGA bl.a fik 2 Danmarksmestre og flere flotte medaljer i hus og ikke mindst skal vi høre sidste nyt om den nye springhal, hvor det nu ER ganske vist, at der i overskuelig fremtid skal tages første spadestik.

Vi vil opfordre så mange forældre, trænere og gymnaster som muligt til at sætte et par timer af til vores teamgymforening den fredag. Vi har brug for jeres opbakning.
TGA sørger for lidt til blodsukkeret og væskebalancen.
Har I forslag til dagsordenen skal den være bestyrelsen i hænde senest fredag 10. marts.
Endelig dagsorden udsendes 1 uge før generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen på TGA bestyrelsens vegne
Winni Møller Jensen