TGA holder generalforsamling fredag 25. marts
 kl 17.30 til 19
på 2. sal i springcentret.
Kom og støt op om vores arbejde for at skabe en endnu bedre teamgym forening for gymnaster, trænere og medlemmer.
Hør også sidste nyt om den nye springhal, hvor vi inden længe skal tage første spadestik.
 Vi håber at så mange forældre, trænere, og gymnaster som muligt vil sætte et par timer af til vores teamgymforening den fredag.
Vi har brug for jeres opbakning. 
 Har I forslag til dagsordenen skal den være bestyrelsen i hænde senest fredag 11. marts.