Bestyrelsesmøde TGA
beslutningsreferat d. 6. april 2021 kl. 18-20 online
Tilstede: Winni, Trine, Marc, Grethe, Frederik
Afbud: Kamilla, Laura, Sofie, Mark
Referent: Winni Ordstyrer: Trine
Dagsorden punkter.

 

1

økonomi - gennemgang af regnskab

 • alle nuværende medlemmer fraset senior forslåes at få 5 % rabat på næste sæson mhp regnskab foreløbig hænger godt sammen denne sæson. vi beslutter istedet at prioritere fx TGA tshirt i lækker kvalitet til alle nuværende gymnaster og putte penge i trænerlønninger ( som der var meget fokus på sidste generalforsamling fra forældrene) samt sociale events puljen til gymnasterne. Marc undersøger ang. tshirt.

 • de penge, som ikke bruges fra holdkonto tilbagebetales for indeværende sæson til gymnasterneigen, da vi får licenspenge mm tilbage fra Teamgym Dk. Marc laver mail med dette samt sæsonforlængelse til medlemmerne.

 • vi har fået bevilget økonomi (16000kr ) til sommerskole i aktiv sommer. Den ligger uge 26- 27 torsdag-fredag ----- og mandag til torsdag.. 3 hold a 2 dage. Vi skal ha lavet flyers til uddeling på sommerholdene ---- Trine tovholder for flyers.

 • vi kan oprette events på Aarhus kommunes eventside. --- login kode. lægges ind i drevet. kan bruges nu og siden også til at reklamere for egne stævner mm. vil så komme op på kommunens eventside - god PR.

2

generalforsamling - forberedelse

 • udskudt pga forsamlingsforbuddet. Kan først afholdes når forsamlingsforbuddet er ophævet. Vi planlægger når vi ved nærmere.

 • - evt ender vi ligesom sidste sæson med generalforsamling i opstart af ny sæson.

3

status på gymnastik og hvornår opstart træning indendørs igen.

 • Denne sæson forlænges et par uger ---til og med uge 25.

 • Pga aflyste konkurrencer besluttes at afholde en intern teamgym dag TGA cup….enten 12. eller 19. juni. Frederik tovholder for at finde trænere til dette.

 • 21. april regner vi stærkt med at de åbner for indendørstræning for resten af teamgym holdene - for mestendel samme træningstider. Regner med at vi hører noget minimum om 1 uge om retningslinier mm. ( hvor mange må træne sammen osv. )

 • Senior afholder muligvis en online konkurrence med sverige 8. maj - og ellers afventer vi udmelding fra gymdk om seniorkonkurrence i juni. ( 1 eller 2 stk.). TGA cup kan bruges evt som testkonkurrence for seniorerne.

 • trænerbesætning næste år vigtig at få på plads. ---- Frederik og Marc tovholder for det på både spring og rytmesiden.
  - Frederik har møde med VIK næste uge mhp trænerafklaring mm.

 • Der laves opslag i forhold til at søge nye trænere mhp oparbejde “trænerbank”. Grethe foreslår at lave opslag på Institut for ????

 • næste sæson starter op uge 33. Vi frygter at tabe gymnaster pga den lange pause - fokus på fastholdelse og nye gymnaster før sommer.

 • Vi laver sommertræning a la sidste år.

 • Juniorpiger evt lave en samling i sommerferien

evt

forslag til den sociale pulje samt.

Eventuelle styrkeredskaber.

 • hal status --- regner med at der trykkes go for at gå igang til sommer - enten kun halbygning eller hele planen -

 • Frederik foreslår indkøb af styrkeredskaber -hexbar. 2000kr. og kettlebells. må gerne indkøbes. Frederik aftaler lager m Lene og undersøger købemuligheder.