Bestyrelsesmøde beslutningsreferat  d. 9. august 2021 kl.19-21

Tilstede: Grethe, Trine, Winni,, Marc, Sofie, Frederik
Afbud: Mark Kamilla

Referent: Winni   Ordstyrer: Frederik

Dagsorden punkter.


1

Træner opstartsmøde 21. august status

 • træneropstartsmøde skal ligge før diverse forældremøder:
  oplæg med værdier og TGAs historie og temaer og overnatninger - og forældresamarbejdet. Tovholdere: Mark B og Frederik, 

 • holdes lørdag 21.8 i uge 33 før elitetid fx 13.30- 15.30. Husk lokalebookning. ( Frederik booker - ringer evt til Lene)

 • (Lene har meldt tilbage at lokaler ikke ledige 21.8). 

 •  Grethe/Kamilla/Winni kan deltage for at støtte op. 

 • Grethe forbereder indput til program til trænerne i forhold til  god gymnastikkultur? Koordinerer med Frederik
  Der ligger ubrugt program fra aflyst trænermøde sidste år til inspiration.  

 • pkt til mødet  at lave liste med hvem trænere skal kontakte v spg. med løn, med nye reglementer osv. 

 • vigtig med opbakning fra trænerne til opstartsmødet. -vi håber på stor opbakning når mødes lægges op af elitetid. 


2

GF 11. sept. indkaldelse og dagsordenspunkter

 • Det er for presset at holde GF 11/9. Der er for et presset program for mange de næste måneder og ikke behov for samlet social arrangement for gymnasterne, da de enkelte hold også planlægger opstartsweekender samme periode.

 • GF skydes derfor til fredag 8/10 og afholdes som møde 1½ time fredag i forbindelse med mini/juniortræning

 • Vi ønsker at lave et kort fængende oplæg i forbindelse med GF til at motivere folk til at komme. - der kan informeres om 3. hal status og hvornår forhåbentlig 1. spadestik bliver. 

 • Vi vil opfordre på hjemmeside og FBgrupper at vi har brug for særlig opbakning her i år 

 • lokale skal bookes -  2. sal i springcenter til 8. oktober  (Marc)

 • vi lægger næste bestyrelsesmøde min. 3 uger før mhp indkaldelse og dagsorden

 • Winni får overblik over hvem der er på valg inden næste møde.

3

Aroscup --- forslag om prøvekonkurrence til efteråret … start november fx på en Aros Cup for venskabsforeninger.

 • Der ligger mange konkurrencer i foråret, så vi beslutter at droppe at lave  Aroscup i efteråret 

 • Der bliver VEcup i år til december

 • Plan om deltagelse i Springcup Silkeborg - individuelle spring. Hvordan kan vi gøre det til en teamgym holdting at deltage?

 • TGA skal  søge at afholde stævne til foråret i stedet for. Frederik prikker til Gym dk mhp at få søgt stævner. - tjek årshjulet. 

 

4

Frederiks nye rolle i TGA - forventninger og ønsker

 • på lang sigt ønske om at  springcenter laver stilling med fokus på gymnastik udvikling i forhold til hal 3 og øget skolesamarbejde, hvor de forskellige foreninger også kan booke sig ind og få løst nogle opgaver af den person.  Stillingen skal slåes op.  Den proces er i gang men tar tid. opslag kan måske komme i løbet af efteråret. 

 • På kort sigt behov for at strukturere teamgym på drengesiden og fra juniorpiger  og op samt lave rød tråd i TGA på trænerudvikling. Derfor har TGA allerede nu lavet aftale med FRederik om at løse følgende opgaver. Særlig fokus på sparring med mikrodrengetrænerteam og minidrengetrænerteam - fokus på at lege teamgym ind på mikro og coaching på minidrengeteamet. Frederik har en supporterende rolle for de forskellige trænerteams

 • Aftalen sendes til hele bestyrelsen pr mail af Marc

5

planer om nyt holdtøj næste sæson
- fastholde konkurrencedragter, derfor tænkes TGA holdtøj for sæsonen

 • vi bruger konkurrencedragten 2 sæsoner endnu, da den kun er brugt 1 sæson. Derfor behov for holdtøj. 

 • Sofie tar opgaven at til at få samlet en gruppe til det - gerne nogle seniorer til at lave forslag til fælles holdtøj. Sdiste årj blev sport 24 brugt - der ønskes at finde et alternativ, så man kan købe tøjet flere sæoner,. 

 •  Sofie foreslåes at spørge Jens og Emilie, som var med i sidste sæsons hold udvalg, så der trækkes på tidligere erfaringer. 

 • Vigtig at få lavet en tidsplan - hvornår skal det være klar til salg.

 • Ønsker til tøjet --- noget skal være fælles fx træningstrøje og --- kunne bruges fra mikro til senior. Kunne bruges til konkurrencer - stævner til at “brande klubben”.  Noget tøj have fællestræk men appellere til hhv kvinder og mænd/drenge - piger. Skal kunne købes flere sæsoner. 

 • Skal kunne købes online -- obs det kan være en større opgave at koordinere afhængig af organiseringen. Også en større opgave at få arrangeret afprøvning af tøj. Obs gøre brug af forældregrupper til at hjælpe med det, når det blir aktuelt.  

 • Vi ønsker fælles TGA holdtrøje, som kan bruges flere sæsoner - evt kombinere  tshirt/top.

 • holdtøj skal kunne fungere som trænertøj til konkurrencerne og med mulighed for at kunne købes i flere sæsoner til nye trænere.  

6

nye tiltag med bevilling fra DIF/DGI som støtter indsatsen samt rekruttering af nye gymnaster samt fastholdelse af nuværende

 • Ikke mange er tilmeldt endnu undtaget på familieholdet. 

 • Regner med der kommer ok med tilmelding, når sæson først starter. Dog  obs på  minidrenge 

 • Frederik får også til opgave at være med til sætte fokus på rekruttering

 • vi kan reklamere på fb og hjemmeside at vi har brochurer. 

8

arbejde generelt med at TGA skal stå for en positiv og anerkendende kultur i gymnastikken det kommende år. Hvordan vi gør det ?

 • tages med som pkt til trænersamling 

9

EVT

 • sigter på TGA fælles weekend først i november. ( frederik)

 • sigter på fælles pigeweekend træning i november - mini og junior ( Frederik

 • sigter på fælles drengeweekend (Marc) obs lokale 

 • Hal 3 er på trapperne - der kommer snart en udmelding om hvor, hvordan og hvornår. finansieringen er på plads.  

næste møde er 13. september 19-21 .
W booker lokale. -
W tjekker op, hvem der er på valg - 

pkt er holdtøj gruppe status - første pkt. 

vh Winni