Bestyrelsesmøde beslutningsreferat d. 15.2.21 kl.19-20.30

Tilstede:Trine, Winni, Marc, Frederik, Kamilla, Grethe, Laura,
Afbud: Sofie, Mark,
Referent: Winni Ordstyrer: Trine
Dagsorden punkter.


1

gennemgang af forslag til TGAs forretningsorden

 • Udkast på mail sendt ud sidste uge til bestyrelsen - ikke til alle. Send evt kommentarer til forretningsordenen efterfølgende. OBS at få sendt ud til alle i bestyrelsen, når vi sender rundt. - Brug evt mødeindkaldelsesbegivenheden til at sende ud med ( eller kopiere mailadresser, for der er alle på).

 • Alle læser dette og melder tilbage. Deadline for at have den endelige forretningsorden klar er til efter generalforsamlingen. Forslag om at den lægges på hjemmesiden fremadrettet, når den er færdig.

 • Forslag om at lave bestyrelsen mere synlig - også ude i hallen.
  Kan man have opslag op i springcentret fx med formand og kontaktinfo til bestyrelsen?. Generel info om fx mødefrekvens synliggøres - fx både på hjemmeside og fysisk i springcentret.

T. tager kontakt Lene fra SC.

 • Forslag om at have en årskalender på hjemmesiden med fx bestyrelsesmøder, konkurrencer mm. Den laver vi, når vi starter den nye sæson op, som forhåbentlig er mere stabil end i år


2

status gymnastik i TGA.

 • senior 2 holdene må nu også begynde at træne, da der kun bliver 1 række til konkurrencerne hvor både hold 1 og hold 2 stiller op.

 • hold 2 herrer og damer træner onsdag og fredag for ikke at have for mange gymnaster i hallen samtidig. De seniorgymnaster, der ikke deltager i konkurrencer, må fortsat ikke træne. Aktive gymnaster opfordres til at testes hver uge. Trine har meldt det ud til seniortrænerne.
  Ellers er der aktivitet på alle hold - mest fra mini og opad 2-3 x ugentlig.

 • TGA har stor bekymring omkr. risikoen for at miste mange gymnaster pga den langstragte nedlukning af træning og mulige konsekvenser på konkurrencefronten.
  Marc har kontaktet journalist ang. at lægge mere pres på myndighederne i forhold til at få elitesport igang - også mhp at fastholde elitegymnaster. Gym dk forsøger også at lægge pres på myndighederne for at få elitegymnaster i gang sammen med udegymnastik, ( og skele til Sverige).

 • Vi tror først der bliver åbnet for træning indendørs til april.

 • Kamilla har sendt en kronik til Politiken.


3

referater offentliggøres --- status

 • Fra nu offentliggøres referater fra bestyrelsesmøderne.

 • Der kan fortsat være lukkede pkt. på dagsordenen, som ikke er offentlig tilgængelig.

 • Først sendes referat til bestyrelsen online til evt kommentarer/ændringer. Efter 1 uge lægges godkendt referat på hjemmesiden fx som pkt under seneste referat. Winni tager teten på dette.

4

økonomi tiltag - status ( indkøb træningsremedier mm)

 • Der har ikke været nogen henvendelser om økonomiske tiltag fra holdene. Kommer muligvis når holdene kommer igang m træning igen. Pengene er der også til den tid. Vi planlægger med forlænget sæson til slut juni.

 • Det brugte styrketræningsudstyr var afsat fra Lauras arbejde. Nyt er udsolgt/ lang leveringstid. Så der er ikke muligt at købe styrketræningsudstyr nu. Laura holder øje om der kommer noget til salg og så kan vi handle hurtigt, da vi har afsat midler til at købe, hvis der kommer noget til salg.

5

Henvendelse fra Teamgym Dk ang. evt konkurrencer i efteråret, hvis det ender med ingen konkurrencer i foråret.

 • Tilbagemelding: Ikke vigtig med winners final i foråret - bare fx 2 runder i foråret. Meget bedre end at rykke til efteråret.

 • Måske en ide at lave fx Aros Cup i oktober - november for de yngste fremfor konkurrencer

 • Der er udfordringer i forhold til oprykkede gymnaster med konkurrencer i efteråret, men en del gymnaster mangler også konkurrencer som motivation fx juniordrenge, så hvis ingen konkurrencer i foråret 21, er det positivt med konkurrence i efteråret for nogle - fx junior og opad. Man vil ku planlægge sig lidt ud af det i forhold til nyoprykkede - fx vælge at bruge rytmen fra forrige sæson og skrue ambitionerne ned. .

 • Teamgym vil gøre alt for at få afviklet konkurrencer i foråret. Sidste mulige konkurrencedatoer er 26.-27/6 Mulig første runde dato er nok - 29-30/5 for alle hold. eller evt bare senior.

 • NM er sløjfet

 • Marc melder tilbage for TGA til Teamgym dk ang. forespørgsel om holdning til konkurrencer i efteråret. - vigtig hvis det ender sådan, at man ikke kører fuld skrue med konkurrencer i foråret 2022.

 • EM er flyttet til december - ikke deltagelse fra DK.

 • forslag fra Laura om at lave konkurrence/opvisning for hinanden mellem flere klubber fx seniorerne og lave livestreaming, hvis der ikke kommer konkurrencer. God ide.


6

Generalforsamling bliver udskudt pga Corona, da den ikke kan afholdes i marts

 • Trine melder ud til forening pr mail efter 28. 2. om udskudt generalforsamling, når vi kender til planerne for evt. genåbning - men vi vil uanset ikke kunne nå at afholde generalforsamling i marts.

 • Regnskabet 20/21 er straks færdigt. Skal underskrives fysisk af alle bestyrelsesmedlemmer inden generalforsamling ( ikke suppleanter).

7

EVT.Næste TGAmøde er 15.3 evt stadig online. Foreløbige pkt. :

 • GF.Regnskab.
 • Forretningsorden
 • status på gymnastik og hvornår opstart træning indendørs igen.