Bestyrelsesmøde online beslutningsreferat  d. 10. maj  kl.19-21
Tilstede:  Trine, Marc, Frederik, Winni, Grethe, Mark, Kamilla,
Afbud:  Sofie
Referent: Winni  Ordstyrer: Trine
Dagsorden punkter.

1

brugermøde den 18.maj 18 - 19.30

deltagere : Grethe, frederik og Mark Breum  deltager. 

Trine sender invitation
om muligt flytte lørdagstid til  9 -11 i motorikhallen isf 10-12 ellers de samme tider. 

2

sæsonafslutning -Tga cup

12. juni 12 - 16 begge haller til TGA cup.  forsamlingsloft til den tid 100 indendørs.

vi regner med at 

 • vi inviterer minipiger og mikropiger med fra VIK 

 • seniorer ikke med ---.. laver egen sæsonafslutning

 • tænke over hvordan slutte godt af??

 • høvdingebold/dødbold turnering hvis godt vejr 

Frederik sender føler ud i trænergruppen om sæsonafslutningen for alle holdene ( evt minus senior).Målet er noget der gir mening for hold og trænere. --- uden familie som udgangspunkt.

mere opvisning for hinanden end konkurrence.

Slik fra arrangement sidste år bruges til gymnaster som rester. ( udløbsdato snart). 

3

GF udskydes til efteråret

 • gøres først i sæson ligesom sidste år. 

 • Vi fastholder kontingentet -  

 • Skydes til først i september mhp undgå konfirmationsrusch - afholdes sammen med opstartshygge lørdag. 11. sept.

 • Bestyrelsesmøde 4 uger før 9. august mhp planlægge denne. W booker lokale.

 • iflg vedtægter  skal indkaldelsen sendes mindst 3 uger før GF og forslag til dagsorden indsendes til B. senest 14 dage før. og så skal vi sende dagsorden ud senest 1 uge før GF.  

4

den nye sæson… trænerbesætning JP  familiegymnastik, mikrodrenge, minidrenge, Juniordrenge og SH 

 • JP: Konny stopper på JP - Mark/Frederik/mads og Mikkel  Rytme Fie/Sara er fælles

 • JD:   alle minus Nicolaj fortsætter,  Marcus kommer til fra Mini også Mathias.Birgitte på rytme 

 •  SD  Simon finder trænere:  Hold 1 Simon og Mads og Adam -- 2. hold (ikke helt på plads - Johnny-Mikkel-Martin?) usikker, rytmetræner til 2.hold mangler. Der skal laves opslag. Frederik aftaler m Simon 

 •  SH 1 -- Kasper - Anders - ?, Nicolaj, Rune og Mikkel - og Skipper har rytme på SH.

 • familiegym: 2 grupper.   Simon morten og Nicolej har 2016-2018 AK og Laura 2019-2020 årgang  

 • Micro - Allan voksentræner/tovholder - ønsker hjælpetrænere og 1 anden voksentræner om muligt.

 • MD ( 1 eller 2 hold?) Holger Møller, Elias og William og evt victor. Jonas M på rytme

5

henvendelse fra FaceOff om træneruddannelse og opstart af Faceoff hold

Marc undersøger hvad det egentlig er og hvad mulighederne og ressourcerne/interessen er til det. er det tid til involvering i det nu --- eller først senere- evt gøre det sammen med VIK. 

Svært m træningstider i hallen inden den nye hal kommer

ku være interessant for fx seniorer som ikke har lyst til konkurrence. 

6

Udbetaling af omkostningsgodtgørelse

Marc sendt mail ud om det til trænere og hjælpetrænere.  

7

T-shirt til medlemmerne.

go til det. --- Marc sætter igang så det er klar til uddeling til sæsonafslutningen.

8

forældrehenvendelse angående tonen på minidrenge


En TGA forælder fra MD har henvendt sig til bestyrelsen om tonen fra trænerne til minidrengene. Frederik fra bestyrelsen følger op med MD trænere og emnet bringes også op på træneropstartsmødet for den kommende sæson. Bestyrelsen følger op på dette pkt. på næste møde.

9

DM afholdelse er ikke 100% sikkert


GymDanmark planlægges efter at holde det --- men de ved ikke 100%, om det blir. 

EVT. 

Seniorafdelingen planlægger en sommerjulefrokost efter 11/6 --- må gerne samles 100, så det er ok. De har fået midler til sociale events .Indkaldelse til bestyrelsesmøde i TGA 9. august. 19-21 - W booker lokale og indkalder. pkt er generalforsamling

samt  Bestyrelsesmøde 7. juni 19-20 online 

 • træner opstartsmøde næste sæson 

 • sommerafslutning status og sidste planlægning

 • forældrehenvendelse om jargon på md. -- opfølgning